Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

Πως ο Τούρκος δήμαρχος Μύκης "πετσόκοψε" τον περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο


Η συνήθης πρακτική, όταν ένας επίσημος ανωτέρας βαθμίδας επισκέπτεται τον χώρο εργασίας σου, είναι να του δίνεις την θέση σου ως ένδειξη σεβασμού προς το αξίωμα που εκπροσωπεί. Φαίνεται όμως πως ένας σκληρός άντρας της Θράκης δεν μασάει από αυτά.